en

Boekenkast


De ziel van Leiderschap – Deepak Chopra

The Soul of Leadership – Deepak Chopra

Bij de ziel van leiderschap blijkt menigeen aan spiritueel leiderschap te denken en vormt hierbij het beeld van de paus, de Dalai Lama of een andere religieuze leider. Mijn wijlen vader vertelde ons al op vroege leeftijd over spirituele leiderschap afgeleid uit de Veda’s. Deepak Chopra doet mij altijd denken aan mijn vader: een Oosterling die een brug weet te bouwen tussen het Oosten en het Westen.

Met zijn boek The Soul of Leadership is deze brug weer goed verstevigd. Chopra heeft in eerdere werken vooral de mystiek van het getal 7 weten te gebruiken als leidraad. Dat Chopra een voorliefde heeft voor grote dichters is alom bekend en deze liefde deelt hij ook graag via de kanalen van social media. Wellicht dat de dichtkunst hem heeft genspireerd om het boek spiritueel leiderschap te schrijven, door de inhoud van het boek met een acroniem te presenteren: L-E-A-D-E-R-S. In het Nederlandse exemplaar ‘ De ziel van leiderschap ’ is het behoud van het acroniem helaas niet geslaagd.

In het eerste deel worden aan de hand van het acroniem de zeven onmisbare eigenschappen van de ziel van leiderschap beschreven.

Look and Listen: Door in jeZelf en buiten jeZelf onbevooroordeeld, analyserend, met gevoel te kijken en te luisteren met je zintuigen,je lichaam, je hart, je hoofd en je ziel hiermee te impregneren kun je je eigen visie vormgeven.

Emotional bonding: Bij dit principe is het van belang emotioneel intelligent te worden door emotionele vrijheid te genieten, enthousiasme te delen, oprecht om anderen te geven, bereid te zijn een relatie op te bouwen, de kracht in een ander aan te moedigen, de eigenwaarde van de ander te voeden, geweldloos te communiceren en conflictoplossend te werk te gaan. Deze intelligentie geeft een leider namelijk de mogelijkheid om met de werkelijke behoeftes van je omgeving te kunnen verbinden.

Awareness: Chopra schrijft heel mooi dat dit principe gewaar zijn - de geboorteplek is van mogelijkheden. Zodra een nieuw idee te voor schijn komt, dient deze gevoed te worden met kracht en invloed. En het voeden is mogelijk door bewust te zijn van de verschillende niveaus waarop het bewustzijn in stilte werkt: bij jeZelf blijven, zelfmotivatie, coherentie, intutie/inzicht, creativiteit,inspiratie en transcendentie.

Doing: Doen is een principe die wel duidelijk moge zijn. De geschiedenis van de mensheid heeft mij namelijk nog geen leider getoond die veel bereikt heeft door niets te doen. De enige leider die ik ken die al slapend zijn leiderschap weet uit te oefen heeft dan ook goddelijke capaciteiten: Shiva. Een leider weet niet voor welke verrassingen het verwerkelijken van zijn visie met zich meebrengt. Het omgaan met deze verrassingen vereist verschillende facetten van leiderschap: voor elke situatie een leiderschapsoutfit.

Empowerment: Zelfverwezenlijking is de oogst van succesvol handelen. De oogst kan alleen maar groter worden als de leider bereid positief te blijven motiveren. In het boek worden voorbeelden van situaties aangegeven waarin een leider kan herkennen wanneer er sprake is van empowerment en wanneer niet.

Responsibility: Verantwoordelijkheid gaat verder dan handelen naar de behoefte van anderen. Een ware leider voelt zich verantwoordelijk voor de persoonlijke groei van anderen. Leiden met je ziel betekent dat evolutie je topprioriteit is en dus neemt een leider verantwoordelijkheid in elk aspect van zijn leven.

Synchronicity: Synchroniciteit klinkt nogal mysterieus, sommigen refereren bij dit principe naar Serendipiteit. Het zou zo maar kunnen. Als alle voorgaande principes namelijk gehanteerd worden, is de kans groot dat personen en gebeurtenissen op hun plaats vallen in de stroom van principes naar het verwezenlijken van de visie van de leider. Met regelmaat hoor ik van omstanders hoe wonderlijk bepaalde gebeurtenissen zijn, maar ik denk dat synchroniciteit zich het best laat vertalen met de zin: ‘ als succes aanklopt, wees voorbereid en wees op tijd. ’

In deel 2 worden twee voorbeelden gegeven van de ziel van leiderschap en als toegift in deel III geeft Chopra 10 principes van leiderschap in de vorm van een sjabloon van gewaar zijn. Veel nieuws had Deepak Chopra mij niet te vertellen, maar zijn schrijfstijl heeft telkens mijn aandacht. Ook bracht het mij niets nieuws, het herinnert me aan in het verleden opgedane inzichten en is zeker een boost van empowerment.

Voor wie: voor een ieder die de leider in zichzelf wilt leren kennen en een ieder die de leider in zichzelf wilt blijven ontwikkelen.

Terug

| Disclaimer | Sitemap | Colofon | Privacy statement |