Insta-mentor with Sunita Changoe


Insta-mentor Women sharing what moves them to do what they love. Versatile momprenesse Sunita Changoe, owner of SuCh a gift, Tara Mediation, The Social Connector and Windmills and Wooden Shoes, invites you into her entrepeneurial cloud to join her conversations with succesful women who are sharing their journey in the land of entrepreneurs. From personal experiences to professional do’s and dont’s, from the lessons of faillure and the fuel of success.

Vrouwen die delen wat hen beweegt om te doen wat ze graag doen. Veelzijdige momprenesse Sunita Changoe, eigenaresse van SuCh a gift, Tara Mediation, The Social Connector en Windmills and Wooden Shoes nodigt je uit in haar ondernemers cloud om de gesprekken bij te wonen met succesvolle ondernemers die hun reis in het land van ondernemers. Van persoonlijke ervaringen tot professionele do’s en dont’s, van de lessen van falen tot de fuel voor succes.

Ista-mentor

E 01: Sterk voelen op het werk met Eveline Baar.

Sterk voelen op het werk

Klik hier voor het boek

Living in a digital time where information is floating in the air, time seems to run marathons and work needs to be done in a nano second, HSP need to find a way to keep up the pace and manage their energy to prevent a burn out. Dutch writer Eveline Baar wrote a manual from an HSP as well as an HR perspective. She shares her personal experience as an HSP and provides tips and tools for the HSP at work. Please note that this conversation is in Dutch.

In een digitale tijd waar informatie in de lucht hangt, de tijd marathons lijkt te rennen en werk in een nano seconde lijkt te moeten worden gedaan, probeert de HSP zijn weg te vinden om bij te benen en hun energiemanagement te beheersen om een burn out te voorkomen. Schrijfster Eveline Baar schreef een handboek vanuit een HSP en HR perspectief. Zij deelt haar persoonlijke ervaring als HSP en geeft tips en handvatten voor de HSP op de werkvloer.


E02: Eva Kolk professional organiser.

Marie Kondo has got the whole world tidy up their spaces. Do you also long for this decluttered zen feeling at home? Would you like to know how to get started? Or is it a time dilemma, spend more time with the family or tidy up that specific room? Well, have you ever considered a professional organizer? I invited Dutch Brasilian professional organizer Eva Kolk from organizedbyeva.nl to talk about her profession and the value a professional organizer can bring to your life.

Please note that this conversation is in Dutch.

Marie Kondo heeft de hele wereld aan het opruimen gekregen. Wil jij ook zo’n opgeruimd zen gevoel thuis? Wil je weten hoe je kunt beginnen? Of is tijd een dilemma, kwalitijd met het gezin doorbrengen of die ene kamer opruimen? Heb je wel eens professional organizer overwogen?
Ik nodigde de Nederlands-Braziliaanse professional organizer Eva Kolk van organizedbyeva.nl uit om te praten over haar professie en de toegevoegde waarde die een professional organizer in iemands leven kan brengen.E03: Janneke van Olphen; Het hooggevoelige kind met een sterke wil.

HET HOOGGEVOELIGE KIND MET EEN STERKE WIL

Wie denkt dat hooggevoelige kinderen vooral rustig, bedachtzaam en teruggetrokken zijn, komt in dertig procent van de gevallen bedrogen uit. Er zijn ook kinderen die hun hoge mate van gevoeligheid combineren met een ijzersterke wil. Zij zijn op zoek naar nieuwe belevenissen en avonturen, ook al druist dat vaak in tegen hun gevoelige inborst. Een pittige combinatie, die geregeld leidt tot vurige uitbarstingen bij kinderen en wanhoop bij ouders. Psychologe NIP Janneke van Olphen geeft ouders en andere opvoeders op zeer toegankelijke wijze inzicht in de innerlijke wereld van deze categorie hooggevoeligen. Met dat inzicht zullen zij beter weten om te gaan met de vurigheid van hun gevoelige kinderen. En dat zal uiteindelijk het hele gezin ten goede komen.

Zij is schrijfster van twee boeken over dit onderwerp: Draakje Vurig en Het hooggevoelige kind met een sterke wil.

Als hooggevoelige met een sterke wil en moeder van een hooggevoelig kind met een sterke wil heb ik haar laatste boek gelezen en ben met haar hierover in gesprek gegaan. Luister je mee?

Anyone who thinks highly sensitive children are mostly quiet, thoughtful and withdrawb, will be disappointed in 30 percent of the cases.

There are also children who combine their highly sensitivity with a strong will. They are always seeking new experiences and adventures, even if it contravenes their sensitive nature. A feisty combination frequently leading to fiery explosions for the children and despair to many parents.

Registered psychologist Janneke van Olphen provides insights in the inner world of this specific group of highly sensitive children in a most accessible way. Insights that can make parents deal with the fieriness of their sensitive children and will eventually benefit the family as a whole.

She is the author of two books on this topic: Draakje Vurig (Dragon Fiery) and Het hooggevoelige kind met een sterke wil (The highly sensitive strong willed child).

Being a highly sensitive strong willed person and mother to a highly sensitive strong willed child I read her last book and had a talk with her in Dutch about this topic. Care to listen? Press Play


| Disclaimer | Sitemap | Colofon | Privacy statement |